Uitvoeringsprogramma LOP 2024

Het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2024 is door het college goedgekeurd.
De in dit uitvoeringsprogramma opgenomen projecten ontvangen hierover bericht en zodra het toegekende budget door Stichting SAAP is ontvangen, zal tot betaling van de toegkende bedragen worden overgegaan. De projecten kunnen dan uitgevoerd worden.

Na uitvoering wordt gevraagd om een inhoudelijk en financieel verslag van de projecten. Hiermee zal stichting SAAP een jaarverslag samenstellen en hiermee de verantwoording te doen. Dit is een voorwaarden voor het definitief toekennnen van het subsidiebedrag.

Het totaal beschikbare budgedt voor LOP 2024 is nog niet vergeven. Er is nog ruimte om een project voor het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2024 in te dienen.

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2024

Het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2024 is Lees meer