Over SAAP

Op 30 november 2004 is Stichting SAAP opgericht. De stichting heeft ten doel: het stimuleren en ondersteunen van het proces van plattelandsvernieuwing en plattelandsontwikkeling in de gemeente Aalten, onder andere op het gebied van landbouw, leefbaarheid, recreatie en toerisme, natuur en landschap, cultuurhistorie en economie.

In de eerste jaren heeft de stichting zich vooral gericht op het beïnvloeden van de lokale politiek om plattelandsvernieuwing op de politieke agenda te krijgen. Vervolgens zijn met een financiële bijdrage van de gemeente Aalten en de Rabobank een Gebiedsmakelaar en Kavelruilcoördinator aangesteld. De stichting heeft onder andere de uitvoering van enkele projecten mogelijk gemaakt zoals het opstellen van een inrichtingsvisie EVZ Aalten-Zuid en een herstelproject voor kleine cultuurhistorische objecten.

Door de oprichting van een aparte Gebiedscommissie werd de uitvoerende rol overgenomen door deze club. Na het opheffen van de Gebiedscommissie Aalten begin 2014, heeft Stichting SAAP de formele taak gekregen om het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit te voeren. Zij geeft hieraan invulling door jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen. De uitvoering van die projecten ligt niet bij SAAP, maar bij de indienende partijen.

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2024

Het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2024 is Lees meer