Agenda

2024

16 maart Dag van de Vogels-50-jarigJubileum van de vogelwerkgroep ZuidOostAchterhoek

29 februari ErfgoedDag

29 februari Infromatieavond Akkerrandenwerkgroep

 

2023

1 november sluitingsdatum voor het indienen van projecten voor het Uitvoeringsprogramma LOP2024

5 september Beeldvormende raad Biodiversitietsplan

13 juli Opening Akkerranden met onthulling van de nieuwe informatieborden

15 juni Wanderltocht verzorgd door Bredevoorts Belang

25 mei Algemene Bestuursvergadering Stichting SAAP

 

 

 

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2024

Het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2024 is Lees meer