Agenda

2021

9 oktober Duurzaamheidsdag op de gemeentewerf van de gemeente Aalten

14 juli opening Akkerrandenproject

 

2020

In verband met de geldende RIVM-regels heeft stichting SAAP
ervoor gekozen de voorjaarsvergadering van het algemeen bestuur
en de jaarlijkse fietstocht dit jaar niet door te laten gaan.

Om toch een beeld te geven van de ontwikkelingen van
de activiteiten betreffende de Uitvoeringsprogramma’s
Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Aalten,
wordt een bijeenkomst in ‘klein comité’ gehouden.

2019
12 december
Vergadering Algemeen Bestuur SAAP
6 november Afronding van het project Dorpen in het groen
27 september Symposium ter gelegenheid van 25 jaar WCL
10 juli Opening van het Akkerrandenproject
20 juni
Fietstocht SAAP i.s.m. Dinxpers Belang
3 april Inloopdag Grachthuys Bredevoort
13 februari Informatieavond Akkeerrandenwerkgroep

2018
11 juli
Opening project Akkerranden
21 juni
Fietstocht
31 mei
AB Vergadering
23 mei
Informatieavond Erfgoedbeleid Wi-j doet t samen
10 februari
Plaatsen wildreflectoren WBE
9, 13 en 20 januari
Cursus hoogstamfruit snoeien

 

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2024

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer