Uitvoeringsprogramma_LOP_2021_goedgekeurd

Zowel fase 1 als 2 van het uitvoeringsprogramma LandschapsOntwikkelingsPlan 2021 goedgekeurd. De indienders van de projecten hebben de toegekende bedragen ontvangen, zodat de projecten uitgevoerd kunnen worden.
brief gemeente Aalten subsidie voor UVP 2021 1e fase toegekend (002).pdf

brief gemeente Aalten subsidie voor UVP 2021 2e fase toegekend en verantwoording 2020.pdf

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2023

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2021

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2020

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer