Opening_BankenProject_LTO

Zaterdag 28 April 2018 14.00 uur hoek Huiskematedijk/Kroondijk
Onthulling door wethouder Ted Kok
De verbinding Boer- burger wordt nog eens onderstreept door het bankjes project. Wederzijds respect en draagvlak voor het landschap, dat door boeren wordt bewerkt en onderhouden. De tekst op de bankjes; “Dit Uitzicht wordt u Aangeboden door”onderschrijft dit. Wethouder Ted Kok onderstreepte dit en onderstreepte dit belang voor de recreatieve groei in de Achterhoek. Maar zeker van belang is ook dat de plaatselijke bevolking er bij betrokken wordt. De geplaatste hufterproef bankjes, degelijk en gemaakt uit eiken hout, werden voordat de officiële opening was, al volop gebruik van gemaakt. Als volgende maand de akkerranden weer in bloei staan langs de fietsroutes, zijn de bankjes een goede aanvulling voor onze groene gemeente Aalten. Daarom mogen we, mede door financiële ondersteuning van het SAAP, trots zijn op de samenwerking met LTO Aalten en hopen op nog meer projecten in de toekomst.

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2024

Het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2024 is Lees meer