Indienen_van_projecten

Voor plannen en initiatieven, die bijdragen aan het in stand houden, herstellen en verbeteren aan het agrarisch cultuurlandschap zoals omschreven in het Landschaps Ontwikkelings Plan kan voor het Uitvoeringsprogramma 2017 een bijdrage worden aangevraagd bij stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland.

Tot 15 november
Voor het uitvoeringsplan 2017 is nog ruimte. Daarom is de periode voor het indienen van projecten voor uitvoeringsplan 2017 verlengd tot 15 november. Projecten kunnen worden ingediend bij het secretariaat van Stichting SAAP, Welinkweg 8A, 7122 PL Aalten of via info@stichtingsaap.nl

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2024

Het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2024 is Lees meer