WBE plaats wildreflectoren

Zaterdagmorgen 10 februari plaatsten burgemeester Anton Stapelkamp en Ina Somsen, secretaris van Stichting SAAP de eerste paal met wildreflectoren bij pannenkoekboerderij De Neeth. Vervolgens werden tweehonderd palen met wildreflectoren uitgedeeld aan de leden van de Wildbeheer eenheid, die deze palen in hun eigen "jachtveld" plaatsten. Door het plaatsen van deze palen wordt het aantal aanrijdingen van reeën flink verminderd. WBE diende voor dit project een aanvraag in bij Stichting SAAP voor een bijdrage uit het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2017. Na goedkeuring van het Uitvoeringsprogramma kwam het benodigde geld beschikbaar en kon begonnen worden met de uitvoering van het project.

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2023

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2021

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2020

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer