WBE plaats wildreflectoren

Zaterdagmorgen 10 februari plaatsten burgemeester Anton Stapelkamp en Ina Somsen, secretaris van Stichting SAAP de eerste paal met wildreflectoren bij pannenkoekboerderij De Neeth. Vervolgens werden tweehonderd palen met wildreflectoren uitgedeeld aan de leden van de Wildbeheer eenheid, die deze palen in hun eigen "jachtveld" plaatsten. Door het plaatsen van deze palen wordt het aantal aanrijdingen van reeën flink verminderd. WBE diende voor dit project een aanvraag in bij Stichting SAAP voor een bijdrage uit het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2017. Na goedkeuring van het Uitvoeringsprogramma kwam het benodigde geld beschikbaar en kon begonnen worden met de uitvoering van het project.

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma_2019

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma_2018


Het indienen van aanvragen voor het Uitvoeringsplan 2018 is m Lees meer

UItvoeringsprogramma 2015

Het uitvoerinsprogramma 2015 is door burgemeester en wethouders goe Lees meer