Uitvoeringsprogramma 2019 goedgekeurd

In januari ontving het secretariaat van Stichting SAAP het bericht dat het college van B en W het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2019 is goed gekeurd. dit betekend dat de goedgekeurde projecten kunnen worden uitgevoerd. Ook voor dit jaar is het beschikbare bedrag ruim overvraagd daarom moest er door het dagelijks bestuur kritisch gekeken worden naar de raakvlakken met het landschapsontwikkelingsplan. Het algemenen bestuur stemde in met de voorstellen die het dagelijks bestuur heeft gedaan. waarna het uitvoeringsplan ter goedkeuring bij het college kon worden ingediend.

Uitvoeringsprogramma_LOP_2019.pdf

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma 2021

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2020

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma_2019

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer