Uitvoeringsprogramma 2018 goedgekeurd

Stichting SAAP ontving het bericht dat het college heeft besloten het uitvoeringsprogramma, zoals dat is ingediend op 4 december j.l. is goedgekeurd. Hierdoor komt € 17.500 beschikbaar voor de projecten, zoals aangegeven in Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2018, en door het algemeen bestuur van Stichting SAAP in de vergadering van 30 november goedgekeurd. De indieners van de projecten worden hierover geïnformeerd.
Net als voorgaande jaren is een voorwaarde voor de definitieve toekenning, dat er een inhoudelijk en financieel verslag wordt aangeleverd.

Goedkeuring Uitvoeringsprogramma 2018

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2023

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2021

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2020

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer