UItvoeringsprogramma 2016 goedgekeurd

Het college van B&W heeft het uitvoeringsprogramma 2016 zoals dat door SAAP is ingediend op 30 januari 2016 goedgekeurd. Hiermee komt er € 17.519,- beschikbaar voor de in het uitvoeringsprogramma 2016 opgenomen projecten. Voor 2016 rest nog een bedrag van €2.481, waar voor nog projecten kunnen worden ingedien bij het SAAP
Uitvoeringsprogramma 2016.pdf

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2023

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2021

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2020

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer