UItvoeringsprogramma 2016 goedgekeurd

Het college van B&W heeft het uitvoeringsprogramma 2016 zoals dat door SAAP is ingediend op 30 januari 2016 goedgekeurd. Hiermee komt er € 17.519,- beschikbaar voor de in het uitvoeringsprogramma 2016 opgenomen projecten. Voor 2016 rest nog een bedrag van €2.481, waar voor nog projecten kunnen worden ingedien bij het SAAP
Uitvoeringsprogramma 2016.pdf

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma_2019

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma_2018


Het indienen van aanvragen voor het Uitvoeringsplan 2018 is m Lees meer

UItvoeringsprogramma 2015

Het uitvoerinsprogramma 2015 is door burgemeester en wethouders goe Lees meer