Opening project Akkerranden

Woensdag 11 juli verzamelden de genodigden zich bij De Groene Pleisterplaats voor de opening van het Akkerrandenproject 2018. Na een woord van welkom werd het eerste exemplaar van de eerste Akkerrand Fietsbundel uitgereikt aan wethouder Ted Kok. Sinds 2013 zijn jaarlijks twee fitsroutes ontwikkeld langs akkerranden en bloeiende bermen. Deze fietsbundel Langs bloemen, bijen en patrijzen is nu verkrijgbaar bij de VVVs in de gemeente Aalten.

Gerrit Rougoor gaf een toelichting op het akkerrandenproject en Frans ter Bogt vertelde over het project Samen voor de patrijs

Vervolgens nam iedereen plaats in de huifkarren en werd een rit gemaakt langs de akkerranden op de buurtschap Haart, waar dit jaar extra aandacht was besteed aan de promotie voor het inzaaien van de akkerranden.

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma_2019

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma_2018


Het indienen van aanvragen voor het Uitvoeringsplan 2018 is m Lees meer

UItvoeringsprogramma 2015

Het uitvoerinsprogramma 2015 is door burgemeester en wethouders goe Lees meer