Nieuw erfgoedbeleid

De gemeenten Winterswijk, Oost Gelre en Aalten evalueren en actualiseren hun erfgoedbeleid. Op 2 november 2015 vond de start van dit proces plaats met de Erfgoedbeurs in Bredevoort. Mede op basis van de input die tijdens deze beurs is ontvangen, hebben de gemeenten een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot het nieuwe beleid. Dit Plan van Aanpak is op 9 februari jl. vastgesteld door de colleges van B & W in onze gemeenten. Een afvaardiging van het SAAP was woensdag 24 februari op uitnodiging in Villa Mondriaan te Winterswijk aanwezig om hier over mee te denken. Van de terugkoppeling en vorderingen houden we u op de hoogte

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2023

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2021

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2020

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer