Bewoners planten streekeigen bomen en struiken

Bewoners uit de Aaltense buurtschappen IJzerlo, De Heurne en de Aaltense Heurne hebben meer dan 14.600 stuks streekeigen bomen en struiken geplant voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan het beplantingsproject ‘Drie Aaltense Dorpen in het Groen’ De eerste uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 10 november 2018 en de tweede uitdeeldag was op zaterdag 9 februari. In totaal 51 deelnemers ontvangen tijdens de uitdeeldagen hun beplanting. Zij planten dan inheemse struiken zoals sleedoorn, liguster, hazelaar en Gelderse roos maar ook knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen op hun erf en in het landschap.. Wethouder Ted Kok plant de eerste boom bij op het erf van Landbouwmechanisatiebedrijf Hoftijzer, Rengelinkweg 4a in IJzerlo. Op de uitdeeldagen kregen bewoners een instructie hoe je een boom plant en tips voor vervoer van beplanting tegen uitdroging. In mei was er een goed bezochte informatieavond over ‘Drie Aaltense Dorpen in het Groen’ voor bewoners uit IJzerlo, De Heurne en de Aaltense Heurne. Tijdens een daaropvolgende groenspreekuur konden bewoners een eigen ontwerp en hun wensen voor beplanting op tafel leggen. Samen met een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is vervolgens een individueel beplantingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de betreffende grondeigenaar. Via deze actie worden erf en omliggend landschap verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie hiervan. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap van Aalten, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. Actieve inbreng van bewoners In de afgelopen drie jaar hebben al negen Aaltense buurtschappen succesvol deelgenomen aan dit project. Bijzonder in dit project is de actieve inbreng van bewoners met betrekking tot het aanplanten op eigen terrein. Na de plantdag zal het buitengebied van de drie buurtschappen landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn. De uitvoering van het project ‘Drie Dorpen in het Groen Aalten’ was in handen van SLG. Zij heeft hierbij nauw samen gewerkt met de drie dorpsorganisaties Ons Aller Belang (IJzerlo), Heurns Belang (De Heurne), Heurn’s Belang (Aaltense Heurne) met ondersteuning van de Gemeente Aalten, SAAP en de Provincie Gelderland. Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma 2021

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2020

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma_2019

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer