Bewoners planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Bewoners uit Barlo, Dale, ‘t Klooster, Haart en Bredevoort planten binnenkort struiken en bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan ‘Dorpen in het Groen Aalten’, een beplantingsproject van de vijf dorpsorganisaties en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) met financiering van de Gemeente Aalten, SAAP en de Provincie Gelderland. De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 25 februari 2017. Een totaal van 28 deelnemers ontvangen die zaterdag hun beplanting. Zij planten dan inheemse struiken zoals sleedoorn, liguster, hazelaar en Gelderse roos maar ook knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen op hun erf en in het landschap. De uitdeeldag begint om 9.30 uur. Wethouder Ted Kok en een vertegenwoordiger namens de vijf dorpsorganisaties planten samen de eerste boom bij op het erf van Han Langeler aan de Bosweg 8 in De Haart. Op 11 oktober 2016 was er in ’t Romienendal in Dale een goed bezochte informatieavond over ‘Dorpen in het Groen Aalten’. Tijdens de daaropvolgende inloopdagen konden bewoners een eigen ontwerp en hun wensen voor beplanting op tafel leggen. Samen met een adviseur van SLG is vervolgens een individueel beplantingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de betreffende grondeigenaar. Via deze actie worden erf en omliggend landschap verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie hiervan. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap van Aalten, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. De uitvoering van het project ‘Dorpen in het Groen Aalten’ was in handen van SLG. Zij heeft hierbij nauw samen gewerkt met de vijf dorpsorganisaties. Bijzonder in dit project was de actieve inbreng van bewoners met betrekking tot het aanplanten op eigen terrein. Samen maken we het landschap rondom Aalten nog aantrekkelijker.

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2023

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2021

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2020

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer