Akkerrandenproject 2015

Maandag 29 juni werd het akkerrandenproject 2015 in de gemeente Aalten gepresenteerd. Er zijn dit jaar 26 akkerranden en bermen ingezaaid rondom Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. Het ingezaaide mengsel zorgt voor een goede biodiversiteit en gaat wildvraat van de gewassen tegen. Een mooie bijkomstigheid is, dat het er prachtig uitziet. Ook daarom zijn er dit jaar weer twee fietsroutes langs de ingezaaide bermranden uitgestippeld, waar de recreant zijn hart op kan halen aan de in het oog springende bloeiende bermranden. Wethouder Ted Kok presenteerde op 29 juni de nieuwe Akkerrandenfolder, waarna er per huifkar een stuk van de fietsroute door De Heurne werd afgelegd. Het akkerrandenproject Het akkerrandenproject wordt elk jaar weer georganiseerd door de werkgroep akkerranden, die in 2013 werd opgericht. De werkgroep bestaat uit leden vanuit de LTO, Imkervereniging, IVN, Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland (SAAP) en de Wildbeheereenheid. Vanwege het belang van de akkerranden stimuleert de werkgroep akkerranden agrariërs en particulieren om akkerranden in te zaaien. Naast de werkgroep zaaien ook de agrarische natuurvereniging en de gemeente Aalten akkerranden in. De akkerranden beschermen landbouwgewassen tegen ziektes en wildvraat. In de akkerranden van de gemeente Aalten worden drie verschillende mengsels gebruikt: een mengsel van de Wildbeheereenheid met extra zonnebloemen, een fauna-weidemengsel en een patrijzenmengsel. De akkerranden worden in het voorjaar ingezaaid om zo in de zomer volop te bloeien. Samen voor de Patrijs In de buurtschappen Dale en Barlo zaait Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) in het kader van het patrijzenproject voor het derde jaar akkerranden in. Net als in de rest van Nederland is het patrijzenbestand hier de laatste halve eeuw enorm achteruit gegaan. PAN stimuleert boeren maatregelen uit te voeren die gunstig zijn voor de patrijs. Onder andere het inzaaien van 6 ha akkerranden en het na de graanoogst handhaven van stoppelvelden. De eerste resultaten van dit project wijzen uit dat de patrijzen en andere vogels erg positief op de maatregelen reageren. In dit project werkt PAN in het gebied samen met de Wildbeheereenheid Aalten, de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek, de gemeente Aalten en Vogelbescherming Nederland. Fietsroutes Dit jaar zijn er twee fietsroutes langs de ingezaaide akker- en bermranden uitgezet. De ‘Patrijzenfietstocht’ heeft een lengte van 20 kilometer en leidt de toerist en recreant door de buurtschap Barlo. Hier komt nog een aantal patrijzenparen voor, die dankzij inzaaien van de akkerranden steeds vaker te zien zijn. De ‘Akkerrandenfietstocht’ van 26 kilometer start bij de VVV in Dinxperlo en leidt de fietser door het centrum en het groene buitengebied van het grensdorp. De routes staan beschreven in de folder ‘Akkerranden’ die vanaf 29 juni voor €0,50 te koop is bij de VVV’s in de gemeente Aalten. De folder ‘Akkerranden’ is tot stand gekomen door een samenwerking van de werkgroep akkerranden, gemeente Aalten, SAAP, provincie Gelderland, Stichting Doorgeefhuis Maria, de Wildbeheereenheid Aalten en de VVV’s Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. Bron: Gemeente (persberichten)

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2023

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2021

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2020

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer