Afscheid Pim Leemreise

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stichting SAAP op 30 november j.l. werd het concept Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2018 besproken en zoals door het Dagelijks Bestuur voorgesteld, goedgekeurd. Het Uitvoeringsplan is nu ter goedkeuring bij de gemeente Aalten ingediend.
In deze vergadering werd ook afscheid genomen van Pim Leemreise als bestuurslid van het Dagelijks Bestuur. Pim is vanaf de oprichting bij Stichting SAAP betrokken geweest en heeft in de afgelopen jaren veel voor het SAAP betekend.

Namens stichting SAAP ontving Pim uit handen van de voorzitter een afscheidscadeau aangeboden. De aangeboden perenboom, een Beurre de Merode is een lekkere handpeer die je ook goed kunt stoven. De boom wordt redelijk hoog, dus een mooie landschappelijke boom.

Ook Wethouder Ted Kok bedankte Pim voor zijn inspanningen en bood hem een presentje aan. Pim Leemrijse blijf namens StiVLA wel vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van Stiching SAAP

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2023

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2021

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2020

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer